Arviot

Arviot

Meiltä saat arviot kaikenlaisiin tarpeisiin; maksuttomasta suullisesta arviosta aina oikeudenkäyntikelpoisiin auktorisoidun kiinteistönarvioijan arviokirjoihin. Voit tilata arvion verkossa tai olla yhteydessä suoraan välittäjiimme.

Maksuton arviokäynti ja suullinen hinta-arvio

Maksuton hinta-arvio myyntisuunnitelmiin, kun haluat tietää asuntosi, tonttisi tai liiketilasi realistisen arvion sekä optimaalisen pyyntihinnan. Sisältää käynnin kohteessa, suullisen arvion, tuoton optimointimahdollisudet sekä myyntisunnitelman.

Asunto-osakkeet, kiinteistöt ja liiketilat 0€

Hinta-arvio sähköpostitse

Asunnon/tontin/liiketilan hinta-arvio sähköpostitse esim. rahoitussuunnitteluun, vakuusjärjestelyihin tai perukirjoihin. Arvio perustuu todennäköisen, normaaliehdollisen kauppahinnan määrittämiseen, joka on usein riittävä esim. pankeille rahoitusjärjestelyihin.

Asunto-osakkeet 248,00 €, kiinteistöt 372,00 €, liiketilat sopimuksen mukaan

Arviokirja (LKV)

Asunnon/tontin/liiketilan virallinen arviokirja esim. omaisuuden järjestelyihin. Käyttökohteita mm. perunkirjoitukset, ositukset, tilinpäätökset sekä rahoitusjärjestelyt. Arviokirjassa käytetään soveltuvaa/ toivottua arviointimenetelmää ja määritetään kohteen käypä hinta. Arviokirjan tekee aina laillistettu kiinteistönvälittäjä (LKV).

Asunto-osakkeet, kiinteistöt ja liiketilat 142,60 €/h + asiakirjakulut

AKA arviokirja (Auktorisoitu kiinteistönarvioija)

Keskuskauppakamarin auktorisoiman kiinteistönarvioijan arviokirja vaativiin kohteisiin tai haastaviin tilanteisiin. Riitatapaukset, pesänhoito, omaisuudenjako, haittatapausten arviointi, lahjaverotus jne. Kiinteistönarviointilautakunnan sääntöjen, kansainvälisten arviointistandardien mukainen, puolueeton arviokirja.

Asunto-osakkeet ja kiinteistöt ja liiketilat 168,64 €/h + asiakirjakulut

Esimerkkitapauksia arvioista

Kiinteistökaupan hinnanalennuksen arviointi
Asiakas osti perheelleen omakotitalon Vantaalta 3000m² tontilla. Vuotta myöhemmin kaupunki otti haltuun osia tontista tiealueiksi asemakaavamuutoksen yhteydessä ja rauhallinen seutu muuttui kohtuullisen vilkkaasti liikennöidyksi pientaloalueeksi. Omakotitalon tontti oli katualueiden lunastuksen jälkeen pienentynyt 600 m²:llä, eikä katualueen lunastusvarauksesta oltu kerrottu kauppojen yhteydessä. Asiakas halusi oikeudenkäyntikelpoisen arvion, millainen merkitys tontin koon pienentymisellä ja rauhallisen alueen muuttumisella oli ostamansa kiinteistön arvoon, tulevan hinnanalennusvaateensa tueksi. Kohteeseen teetettiin AKA-arvioijan kirjallinen arviokirja.

Kiinteistön arviointi
Perhe osti itselleen Espoosta omakotitalon omalla tontilla. Muutamaa vuotta myöhemmin kävi ilmi, ettei tontin raja kulkenut siinä, missä asiakas oli pensasaidan takia olettanut sen kulkevan, vaan pensasaita oli sijoitettu kaupungin omistamalle maalle ja siten osa pihaksi otetusta alueesta sijaitsi kaupungin puolella. Asiakas ei ollut saanut asiasta informaatiota kaupanteon yhteydessä, eikä tontin rajapyykkien puuttumisen takia ollut voinut tarkastaa asiaa. Vaikka tontin koko ei ollut asiakirjojen mukaan muuttunut, ei todellinen piha-alue vastannut sitä, mitä ostopäätöstä tehdessä asiakas oli olettanut. Asiakas halusi selvittää, onko asialla merkitystä kiinteistön arvoon ja teetti hinnanalennusvaateensa tueksi auktorisoidun arvioijan virallisen arviokirjan.

Asunnon virhe
Espoolaisen rivitalon uudet omistajat teettivät asuntoon pinta-alan tarkistusmittauksen vuoden kuluttua asuntokaupoista. Tarkistuksen yhteydessä kävi ilmi, että asunto oli todellisuudessa 10 m2 pienempi kuin mitä heille oli asuntoa ostaessa kerrottu. Kohteeseen teetettiin kiinteistönvälittäjän arviokirja vertaamaan asunnon hintaa väitetyillä ja todellisilla neliöillä.

Asunnon haitan arviointi
Töölöläiseen taloyhtiöön tehtiin mittava ullakko- ja kattoremontti. Rakennusteknisistä syistä kantavuutta vahvistamaan tuli lisätä kantavia pilareita. Yksi määrätyistä 90cm * 90cm pilareista sattui osumaan erään ylimmän kerroksen huoneiston olohuoneeseen, keskeiselle sijainnille. Pilarin paikkaa ei voitu siirtää, mutta osakas halusi taloyhtiöltä hyvitystä asunnon arvon alenemisesta. Asunnon arvon alenemisen määritykseen tilattiin asuntoon AKA-arvioijan tekemä asunnon arviokirja.

Asunnon arvo vakuutena
Asiakas oli asunut nykyisessä haagalaisessa omistusasunnossaan jo kymmenkunta vuotta. Elämäntilanteen muutoksen yhteydessä asunnon vaihto tuli tarpeelliseksi, mutta asiakas pohti, voisiko nykyisen asunnon laittaa vuokralle. Koska uusi asunto edellytti myös asuntolainaa, määritettiin pankkia varten nykyisen asunnon arvo rahoitus- ja vakuussuunnitteluun. Pankille toimitettiin asunnon arvo sähköpostitse.

Asunnon arvonnousu
Pariskunta tarvitsi perhetilanteen muutokseen suuremman asunnon. Uuden kodin asuntolainan selvityksiin tarvittiin arvio nykyisen asunnon todennäköisestä kauppahinnasta ja mahdollisesta arvonnoususta. Ilmaisella asunnon arviokäynnillä kiinteistönvälittäjä määritti asunnon hinnan sekä todennäköisen myyntiajan, jotka olivat riittäviä uuden kodin rahoitussuunnitteluun.

Asunnon hinnoittelu
Lauttasaarelaiseen taloyhtiöön oli tulossa putkiremontti kahden vuoden päästä ja muuttoa suunnitellut perhe halusi ymmärryksen siitä, milloin olisi paras ajankohta myydä asunto. Miten asunnon hinnoitteluun vaikuttaa putkiremontin ajankohta; kannattaako asunto myydä heti, vasta putkiremontin jälkeen, tai jolloinkin muulloin. Asunnon hinnanmääräytyminen eri ajankohtina katsottiin yhdessä läpi ilmaisella arviokäynnillä.

Kiinteistön arviointi pankille
Vantaalainen omakotitalon omistaja halusi rakentaa tontilleen myös autotallin. Autotallilainaa varten pankki halusi tietää kiinteistön nykyarvon. Markkinakehitys ja tehdyt remontit olivat nostaneet kiinteistön arvoa ja sähköpostitse tehtyyn arvonmääritykseen perustuen pankki oli valmis myöntämään autotallilainan. Arvonmääritykseen pankille riitti kiinteistön kevyt hinta-arvio, eli sähköpostiarvio.

Kiinteistön hinnan maksimointi
Perhe halusi myydä suurella Espoolaisella tontilla sijaitsevan omakotitalonsa ja saada myynnistä parhaan mahdollisen hinnan. Kiinteistönvälittäjän tekemällä ilmaisella arviokäynnillä arvioitiin, että kiinteistöstä saataisiin paras tuotto myymällä tontista kaksi pienempää osaa rakennuspaikoiksi ja itse omakotitalo nykyistä pienemmällä tonttiosuudella. Tarkemmassa kiinteistöarvioinnissa perehdyttiin mm. alueen kaavaan, rakentamismääräyksiin sekä tontin osien hinnoitteluun. Tontti jaettiin hallinnanjakosopimuksella osiin ja myyjä sai kiinteistöstä hyvän tuoton.

Asunnon vakuusarvo
Helsinkiläisen asunnonomistaja halusi aloittaa asuntosijoittamisen. Ensimmäisen sijoitusasunnon rahoittamiseen tarvittiin asuntolainaa, jota varten kiinteistönvälittäjän tuli määrittää nykyisen asunnon arvo, vakuusarvon määrittelemiseksi. Vakuusarvon määritykseen riitti sähköpostiarvio.

Kiinteistön arvonnousu
Pariskunta oli ostanut omakotitalon Espoosta parikymmentä vuotta aiemmin. Sittemmin alueelle oli tullut asemakaava, kunnan vesi- ja viemärijärjestelmä sekä alueelle oli tullut paljon uutta asutusta. Kesämökin rahoitussuunnitteluun pariskunta halusi määrittää omakotitalokiinteistön arvon ja aluekehityksen tuoman arvonnousun. Kohteeseen tehtiin kiinteistönvälittäjän arviokirja pankin lainaneuvotteluihin.

Kuolinpesän maa- ja metsätilojen jako
Kuolinpesä omisti mittavat maa- ja metsätilat Keski-Suomessa. Maa- ja metsätilat muodostuivat rakennuksia käsittävästä maatilasta, peltoalueista, metsäalueista sekä pienestä ranta-alueesta. Kuolinpesän osakkaat eivät päässeet yksimielisyyteen, miten maa-alueet voitaisiin jakaa kuolinpesän osakkaiden kesken siten, että kaikille tulisi arvoltaan yhtä suuri osuus alueista. Jakamisen helpottamiseksi kohteeseen teetettiin auktorisoidun kiinteistönarvioijan arviokirja, jossa maa-alueet jaettiin saman arvoisiksi kokonaisuuksiksi.

Asunnon hinnan arviointi perunkirjoitusta varten
Perunkirjoituksia varten tarvittiin arvio Kampissa sijaitsevan asunnon arvosta, vainajan varojen määrittämiseen. Sähköpostitse toimitettu kiinteistönvälittäjän arvio asunnon hinnasta oli tähän tarkoitukseen riittävä.

Kuolinpesän asunnon arviointi
Kuolinpesällä oli asunto Töölössä, jonka yksi pesän osakkaista halusi ostaa. Muut pesän osakkaat edellyttivät, että osakkaan on maksettava asunnosta sama hinta kuin mitä asunnosta voisi saada vapailta markkinoilta. Asunnon hinnan määrittelemiseksi kohteesta laadittiin kiinteistönvälittäjän arviokirja, jossa asunnolle määriteltiin todennäköinen kauppahinta kyseisessä markkinatilanteessa.

Asunnon arviointi
Vanhempi helsinkiläinen pariskunta halusi myydä lapselleen Kalliossa sijaitsevan asunnon mahdollisimman edulliseen hintaan, mutta ilman lahjaveroa. Mikäli kauppahinta on enintään 75% asunnon käyvästä arvosta, asuntokauppa tulkitaan lahjaluonteiseksi ja käyvän arvon alittavasta summasta tulee maksaa lahjaveroa. Tästä syystä kohteelle tuli määrittää ko. markkinatilanteessa käypä arvo, jotta asunnon kohtuullinen lahjaverovapaa kauppasumma saatiin määritettyä. Asunnon käypä arvo määritettiin kevyellä sähköpostiarviolla.

Asunto arvo avioeron osituksessa
Pariskunta omisti yksin ja yhdessä suurella tontilla sijaitsevan omakotitalon Espoosta sekä muutamia pieniä sijoituskäytössä olevia asuntoja ympäri Uudenmaan. Avioeron ositusta varten tuli kustakin asunnosta / kiinteistöstä määrittää arvo, joka tehtiin kevyellä sähköpostiarviolla. Yhteisomistuksessa olleet asunnot haluttiin tasapuolisesti jakaa kummallekin osapuolelle, jolloin asuntojen tasapuolinen jako, niihin kohdistuvat lainoitusten uudelleenjärjestelyt sekä osuuksien lunastukset varainsiirtoverokuluineen edellyttivät virallisen kiinteistönvälittäjän arviokirjan selvityksineen.

Pesänjako
Puolison kuoleman jälkeen leskelle oli jäänyt lesken hallintaoikeus yhteisenä kotina käytettyyn vantaalaiseen omakotitaloon. Yksi perillisistä, eli pesän osakkaista, vaati kuitenkin myöhemmin pesää jaettavaksi. Leski halusi lunastaa perillisten osuudet kyseiseen omakotitaloon, jolloin perintöosuuksien arvon määritystä varten tilattiin kiinteistöön kiinteistönvälittäjän arviokirja.

Tontin lahjoitus
Pariskunta halusi lahjoittaa lapselleen osan omistamastaan tontista Espoosta. Koska kyseessä oli lahjaluonteiseksi tulkittava luovutus, tehtiin kohteeseen kiinteistönvälittäjän arviokirja lahjaveron määrän arvioimiseksi.

Back to top