AKA arviokirja

AKA arviokirja (Auktorisoitu kiinteistönarvioija)

Auktorisoidun kiinteistönarvioijan tekemä arviokirja on puolueeton ja riippumaton, vahvan ammattitaidon omaavan
arvioijan tekemä ja paikallaan silloin, kun tarvitset erityisen painavaa sanaa omaisuutesi arvonmääritykseen.
Kohteesta kannattaa teettää AKA-arviokirja etenkin, jos kyseessä on riitatilanne, erityisen haastava kohde tai
tapaus, jossa arviokirjan tulee olla ehdottoman validi myös tuomioistuimessa.

Voit tilata AKA-arviokirjan olemalla yhteydessä suoraan AKA-arvioijaamme:
Jarmo Sarlin 0400 506 900 | jarmo.sarlin@ylinkerros.fi tai täyttämällä alla olevan yhteydenottolomakkeen.

Mikä on AKA?

Auktorisoitu kiinteistönarvioija (AKA) on Keskuskauppakamarin kiinteistönarviointilautakunnan hyväksymä asiantuntija, joka on sitoutunut noudattamaan Keskuskauppakamarin sekä Kansainvälisen arviointistandardikomitean määräyksiä, sääntöjä ja ohjeita. AKA-arvioijan osaaminen on kiinteistönarviointilautakunnan toimesta varmistettua ja valvottua.

 

Arviointimenetelmät

Arviokirja laaditaan käyttötarkoitukseen sopivaa arviointimenetelmää käyttämällä tai niitä yhdistelemällä. Arviokirjan tekijä määrittelee kanssasi soveltuvan arviomenetelmän. Yleisimmin käytettyjä menetelmiä ovat:

Kauppa-arvomenetelmä,
kun kohteen käyvän arvon määrittämisessä käytetään muita vertailukelpoisia, toteutuneita kauppoja.

Tuottoarvomenetelmä,
kun halutaan määrittää kohteesta tulevaisuudessa saatavien vuotuisten nettotuottojen pääomitettu arvo.

Kustannusarvomenetelmä,
kun käyvän arvon määrittämisen perusteena käytetään tuotantokustannuksia (uudisrakennus).

 

Asiakirjat

AKA -arviokirja edellyttää kohteesta monia asiakirjoja. Hankimme tarvittaessa puolestasi asiakirjat arviokirjaa varten.

Tarvittavia dokumentteja ovat:
Osakehuoneisto: isännöitsijäntodistus, energiatodistus, uusin tasekirja, talousarvio, yhtiöjärjestys, viimeisimmän yhtiökokouksen pöytäkirja/tiedote, kunnossapitotarveselvitys, kaavaote ja kaavamääräykset, mahdolliset kuntotarkastusraportit sekä omistajan selvityksen mm. korjaus- ja huoltotoimien osalta.

Kiinteistö (tontti): lainhuutotodistus, rasitustodistus, kiinteistörekisteriote, kiinteistörekisterin karttaote, kaavaote ja kaavamääräykset, kaupungin/kunnan rakennusmääräykset, rakennuksen piirustukset ja energiatodistus, rakennuslupa-asiakirjat, olemassa olevat maaperätutkimukset sekä omistajan selvitykset kohteesta mm. korjaus- ja huoltotoimien osalta. Vuokramaalla tarvitaan lisäksi vuokraoikeuden asiakirjat.

 

Hinnoittelu:

168,64 €/h +asiakirjakulut
Asunto-osakkeet minimiveloitus 844,20 €, kiinteistöt minimiveloitus 1349,12 €
Liiketilat: ei AKA-arviointia
Hinnat sisältävät arvonlisäveron 24%.

Osakehuoneiston asiakirjakuluihin vaikuttaa mm. isännöitsijäntoimiston veloitus, arvio n. 150,00€.
Kiinteistöjen asiakirjakuluihin vaikuttaa mm. omistajalta saatava materiaali, arvio n. 100,00€.

Muut arviopalvelumme löydät täältä.

Esimerkkejä käyttökohteista

Haastavan kohteen arvonmääritys

Maa- ja metsätilojen arvonmääritys

Asunnon/kiinteistön haitan arviointi

Haastavan kohteen lahjoitus

Haastavan kohteen sukulaisluovutus

Haastavan kohteen arvio tilinpäätökseen

Verotusasiat

Riitaisa perunkirjoitus tai perinnönjako

Riitaisa avioerotilanteen ositus

Arviokirjan laatiminen sisältää

Käynti kohteessa

Kohdeanalyysi

Arvion tarkoituksen määritys

Kohteen asiakirjojen hankinta

Kohteen asiakirjojen analyysi

Kaavoitus- ym. ympäristöasiat

Tarvittavat lisäselvitykset

Vertailukohteiden kauppatilastoanalyysi

Kiinteistön tyyppi- ja optimointianalyysi

Markkinatilanteen analyysi

Arviokirjan laatiminen

Ota yhteyttä

Back to top